Disclaimer

Internet Republic International NV (hierna: de IRI) verstrekt via haar website informatie aan het publiek over haar producten. De inhoud van de website heeft een louter informatief karakter en mag niet beschouwd worden als een professioneel advies. IRI streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. De inhoud van de website kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling.

IRI streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. IRI kan echter niet garanderen dat de website geen onderbrekingen, storingen of andere problemen zal kennen.

IRI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op haar website verstrekte informatie noch voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt of voor enig verlies dat daaruit zou kunnen voortvloeien.